Mainīs Branku pasta nodaļas darbības modeli un darbalaiku

Zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ Ozolnieku novada Cenu pagastā no šā gada 5.novembra tiek mainīts Branku pasta nodaļas darbības modelis un darbalaiks, pielāgojot to iedzīvotāju reālajām vajadzībām. Turpmāk Brankās visi pasta pakalpojumi katru darbdienu no pulksten 11 līdz 11.30 tiks nodrošināti līdzšinējā atrašanās vietā Parka ielā 4 vai arī iedzīvotāji varēs izvēlēties tos saņemt pie pastnieka savā dzīvesvietā, informē VAS "Latvijas pasts". 

Ņemot vērā niecīgo pasta pakalpojumu pieprasījumu Branku pasta nodaļā, kas rada "Latvijas pastam" ikgadējos zaudējumus vairāk nekā 4200 eiro apmērā, tiek mainīts pasta nodaļas darbības modelis un darbalaiks, bet iedzīvotājiem arī turpmāk būs ērti pieejami visi nepieciešamie pasta pakalpojumi.           

Tāpat kā līdz šim, Branku pasta pakalpojumu sniegšanas vietā iedzīvotājiem būs pieejami visi pasta pakalpojumi un arī citi pasta pakalpojumi, kurus nodrošina "Latvijas pasts": vienkāršu un ierakstītu iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences saņemšana un nosūtīšana, iekšzemes un pārrobežu pasta paku saņemšana un nosūtīšana, pastmarku un aplokšņu iegāde, preses izdevumu abonēšana, iemaksas Pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā, naudas pārvedumu izmaksa, komunālo maksājumu un citu rēķinu apmaksa un komercpreču iegāde. 

Jebkuram reģionu iedzīvotājam jau patlaban ir plašas iespējas saņemt nepieciešamos pasta pakalpojumus arī pie pastnieka tieši savā dzīvesvietā. Pastnieks klienta dzīvesvietā nodrošina tos pašus pakalpojumus, kas pieejami pasta pakalpojumu sniegšanas vietā: vēstuļu korespondences un pasta paku sūtījumu piegādi, pieņemšanu un nosūtīšanu, pastmarku un aplokšņu iegādi, preses izdevumu abonēšanu, naudas pārvedumu un pensijas saņemšanu, komunālo un citu rēķinu apmaksu, iemaksas PNS kontā, komercpreču iegādi u.c. 

Ar pastnieka starpniecību Branku iedzīvotājiem iespējams saņemt arī skaidras naudas izmaksu no PNS konta. Šo pakalpojumu iespējams pieteikt, zvanot pa tālruni 67008001 vai 27008001. Pārējos pastnieka pakalpojumus savā dzīvesvietā Branku iedzīvotāji var pieteikt, zvanot pa tālruni 23281345. 

Saņemot aicinājumu par reģistrēta sūtījuma izņemšanu, iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt sūtījuma bezmaksas saņemšanu Branku pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, iepriekš zvanot pa tālruni 67008001, 27008001 vai 25700189 un norādot datumu, kurā klients vēlas saņemt sūtījumu. Savukārt, apmeklējot Ozolnieku pasta nodaļu Skolas ielā 1b, sūtījumu saņemšana bez iepriekšēja pieteikuma iespējama pirmdienās – trešdienās no pulksten 8 līdz 17, ceturtdienās no pulksten 8 līdz 19, piektdienās no pulksten 8 līdz 17 un sestdienās no pulksten 9 līdz 12. 

Pasta pakalpojumu sniegšanas vietu skaitu un izvietojumu nosaka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Par universālā pasta pakalpojuma saistībām, kas paredz, ka "Latvijas pastam" katra novada teritoriālajā vienībā ir vismaz viena pasta pakalpojumu sniegšanas vieta. 

Branku iedzīvotāji par pasta pakalpojumu saņemšanas iespējām no 2020.gada 5.novembra tiks informēti ar īpašiem paziņojumiem savās pastkastītēs, sākot ar 6.oktobri.

Foto: publicitātes

 

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas

Uz zz.lv pilno versiju