VKKF pieņem projektu pieteikumus Covid-19 ietekmēto kultūras institūciju ilgtspējas mērķprogrammā

Valsts kultūrkapitāla fonds (VKKF) līdz 21.jūlija plkst.12 pieņem projektu pieteikumus Covid-19 ietekmēto kultūras institūciju ilgtspējas mērķprogrammā par izdevumiem, kas attiecināmi uz laika periodu no 1.aprīļa līdz 30.jūnijam, informē VKKF pārstāve Jana Vērdiņa.

Viņa pavēstīja, ka programmas mērķis ir atbalstīt komersantus, biedrības un nodibinājumus, kuru darbība saistīta ar pastāvīgu publisku kultūras norišu nodrošināšanu un bijusi ierobežota Covid-19 valstī noteikto ierobežojumu dēļ, daļēji kompensējot komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem ierobežojumu pastāvēšanas laikā radušos kārtējos izdevumus, lai nodrošinātu to darbības nepārtrauktību.

Atbalsta programmas konkursā pieteicējs var pretendēt uz apmaksātu izdevumu kompensāciju par laika periodu no 1.janvāra līdz 30.jūnijam, kas apmaksāti no organizācijas konta Latvijas kredītiestādē, par regulāriem ikmēneša maksājumiem par telpu un zemes nomu, komunālajiem pakalpojumiem, sakaru pakalpojumiem.

Tāpat pieteicējs var pretendēt uz atbalstu par informācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšanas pakalpojumiem, grāmatvedības un apsardzes pakalpojumiem, uzņēmuma civiltiesisko apdrošināšanu, nekustamā īpašuma apdrošināšanu, apsaimniekošanas pakalpojumiem un citiem saistītajiem maksājumiem, kas obligāti maksājami saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Atbalsts tiek sniegts 90% apmērā no apmaksātajiem izdevumiem.

Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāju reģistrā reģistrētām juridiskām personām tiek kompensēti izdevumi, kompensējot summu, neieskaitot PVN. Tāpat var saņemt izdevumu kompensāciju, kas saistīta ar samaksāto darba algu un ar to saistītajiem nodokļiem par nodarbinātajiem, kuri nodarbināti uz darba līguma pamata.

Atbalsts tiek sniegts 70% apmērā no izmaksātās darba algas par pilna laika nodarbinātību, bet ne mazāk kā 500 eiro un ne vairāk kā 1000 eiro, proporcionāli dienu skaitam. Atbalsts tiek sniegts mikrouzņēmuma darbiniekiem 50% apmērā no mēneša vidējās bruto darba samaksas, ņemot vērā ceturkšņa deklarācijā norādīto par pilna laika nodarbinātību, bet ne mazāk kā 500 eiro un ne vairāk kā 1000 eiro, proporcionāli dienu skaitam. Tāpat var saņemt atbalstu 70% apmērā, ja darbinieks nodarbināts uz nepilnu laiku, un 100% apmērā, ja nepilna laika nodarbinātība nepārsniedz noteikto minimālo darba algu.

Projekta pieteikumu var iesniegt tikai elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu, nosūtot to VKKF uz e-pasta adresi "kkf@kkf.lv" ar norādi "Covid-19 ietekmēto kultūras institūciju ilgtspēja 2021.gadā".

Foto: no arhīva

Pievieno komentāru

Kultūra un izklaide

Uz zz.lv pilno versiju